Platforma Workleto, prin intermediul www.workleto.com și a aplicației Workleto, este gestionată de către Activ Prest SRL, cu dediul în București, str. Dorneasca nr. 6, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/1386/1997, CUI RO9224915, email office@workleto[.]com.

Platforma Workleto, prin intermediul www.workleto.com și a aplicației Workleto, îşi propune să ofere membrilor săi înregistraţi informaţii şi anunţuri de ultimă oră complete şi exacte. Cu toate acestea informaţiile, sfaturile sau orice alte date cuprinse în platforma Workleto sau în orice alt produs care este realizat şi promovat de către echipa Workleto nu reprezintă activitate de consultanţă sau orice fel de activitate de intermediere. Activ Prest SRL nu poate fi trasă la răspundere în nicio măsură, pentru nicio daună, de orice natură ar fi această, provocată utilizatorilor săi de către folosirea informaţiilor furnizate de www.workleto.com sau prin intermediul aplicației Workleto.

Termenii şi condiţiile de acces ale siteului www.workleto.com

Vă rugăm să parcurgeți acest document cu atenţie. Prin accesarea siteului www.workleto.com aflat la adresa https://www.workleto.com/ sau a aplicației Workleto, care constituie platforma Workleto, denumită în continuare “Workleto”, sau prin orice altfel de accesare a conţinutului acestui website, vă obligați să respectaţi termenii documentului de mai jos asupra căruia ați fost de acord.

În situaţia în care nu sunteți de acord cu termenii prezentului document, vă rugăm să părăsiți Workleto şi să nu mai accesați acest site. Orice accesare a Workleto va fi considerată, de acum încolo, un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în documentul de mai jos. Workleto își rezervă dreptul de a actualiza și modifica Termenii și Condițiile prezentate aici oricând și fără o notificare prealabilă. Toate noile funcționalități care dezvoltă sau consolidează Workleto, inclusiv lansarea de noi instrumente și resurse, vor face obiectul Termenilor și Condițiilor. Utilizarea în continuare a Workleto după orice astfel de modificări, va constitui consimțământul Dumneavoastră pentru modificările menționate. Încălcarea oricăruia dintre termenii de mai jos va duce la închiderea contului Dumneavoastră.

1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi designul Workleto, precum şi orice alt material având legătură cu Workleto trimis prin email sau furnizat în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la “Conţinut Workleto”), aparţin Workleto şi colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele Workleto fără a deţine o permisiune scrisă din partea Workleto.

Nu aveți dreptul să copiați, să modificați, să adaptați, să reproduceți, să distribuiți, să faceți inginerie inversă, să decompilați sau să demontați nicio parte a Workleto. Codul Sursă al Workleto este protejat de drepturile de autor. Utilizatorul nu are dreptul de a copia, distribui, modifica, închiria, împrumuta, vinde, crea lucrări derivate, decompila sau de a încerca să extragă codul sursă al Workleto sau orice parte a acestuia fără acordul scris al proprietarului.

2. Utilizarea conţinutului Workleto

Puteţi copia şi printa conţinutul Workleto doar pentru uz personal, lipsit de orice intenţie comercială. Cu excepţia celor specificate mai sus, Conţinutul Workleto nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Workleto:

A. reproducerea sau stocarea conţinutului Workleto, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.

B. modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului Workleto, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Workleto.

C. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Workleto asupra conţinutului Workleto.

Orice utilizare a conţinutului Workleto în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului Workleto în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: office@workleto[.]com

3. Suspendarea accesului

Workleto poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la conţinutul Workleto sau la o parte a acestui conţinut.

4. Securitatea datelor

Efectuam backup zilnic asupra datelor Dumneavoastră. Astfel, în cazul foarte puțin probabil de alterare a datelor le putem recupera.

Datele Dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Workleto se angajează în fața utilizatorilor săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relatiei dintre utilizator și Workleto.

Workleto folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Datele sunt stocate pe un dataserver securizat in România, Workleto luând toate măsurile necesare pentru securizarea acestora, respectând inclusiv cerințele “ISO/IEC 27001:2018 – Sistem de management al securității informației” (certificat nr. 310 emis de SRAC).

Datele precum E-mail-uri sau numere de telefon care au fost cerute explicit de către utilizator să fie adăugate în contul Workleto nu vor fi divulgate unor terțe părți în afara cazului în care autoritățile legale o să ceară acest lucru.

5. Schimbări ale site-ului

Workleto îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului sau de a schimba condițiile de utilizare fără un aviz prealabil. De asemenea, Workleto îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conţinut.

6. Acord de confidenţialitate

Informaţiile pe care le-ați furnizat către Workleto vor fi folosite doar în concordanţă cu termenii Acordului de Confidenţialitate al Workleto, disponibil aici.

7. Derogarea răspunderii

Deşi în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii informațiilor publicate în platformă, Workleto nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului său, a siteului și aplicației Workleto, a produselor şi serviciilor apărute sub egida Workleto. Workleto nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsa de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă Workleto atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

Workleto nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate de site. La cererea Workleto, sunteți de acord să exonerați de răspundere Workleto pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiți cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării clauzelor prezentelor Termene și Condiții.

8. Forţă majoră

Workleto, afiliaţii sau / şi în general, furnizorii de informaţie către Workleto nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de către platforma Workleto, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Workleto. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la Workleto, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Workleto, erorile de operare, grevă etc.

9. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord

Workleto este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Accesul în site şi folosirea serviciilor Workleto implică faptul că ţi-ai dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de Workleto pot face obiectul unor termeni diferiţi, care vor fi afişaţi în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului.

Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi

Părţi ale conţinutului inclus în Workleto pot să fie furnizate de terţe persoane cu care Workleto are încheiate contracte de furnizare de conţinut. De asemenea, în interiorul conţinutului Workleto pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Workleto nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Workleto nu este responsabil asupra conţinutului paginilor la care se face trimitere din Workleto.

Notificări

Orice notificare către Workleto trebuie trimisă în scris, prin intermediul email-ului, la adresa menţionată în prezentul document.

9. Legea care guvernează acordul

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are că obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţă instanţelor româneşti.